Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft (verder genoemd: Cliënt) en de opdrachtnemer: (verder genoemd: Afslankhuys De Kemp.)

TOTSTANDKOMING VAN DE MONDELINGE OVEREENKOMST
De mondelinge overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de (mondelinge) opdrachtbevestiging van de Cliënt.

AFZEGGING
Bij verhindering dient afzegging ten miste 24 uur voor aanvang van de afspraak te gebeuren.

BETALING
De betalingen zullen direct na afloop van de behandeling à contant worden verricht.

RESULTATEN/GARANTIES
De cliënt is zich ervan bewust dat afslankkuren geen exacte wetenschappen zijn en dat er geen absolute resultaten kunnen worden gegarandeerd, aangezien er van client tot client variabelen bestaan die deze resultaten kunnen beïnvloeden: in de huid, onderhuids, en in het vetweefsel. Deze variabelen zijn voor elke te behandelen plaats op het lichaam weer anders. Het resultaat is ook afhankelijk van de mate waarin cliënt de aanwijzingen opvolgt zowel voor als na de behandeling. Er is aan cliënt geen enkele zekerheid of garantie gegeven over het resultaat. Het is mogelijk dat de doelstellingen niet gehaald zullen worden of dat het resultaat niet zal voldoen aan de verwachtingen.

WET OP DE PRIVACY
In overleg met Cliënt zullen foto’s tijdens de behandeling gemaakt mogen worden om resultaten te tonen. Alle persoonlijke gegevens vallen onder de Wet op de Privacy en worden als zodanig beschermd.